Brygge og uteanlegg

På oppdrag for en hytteeier i Søgne har vi bygd ny brygge og lagt terrasse med tilhørende flotte detaljer. Området er blitt kraftig forskjønnet og med spennende grep har vi gjort livet i strandsonen lettere tilgjengelig for eierne.

Bryggen er på ca. 30 m2 bygd i vedlikeholdsfri eik fra Audna Sagbruk.

Her var det tidligere bare åpen mark. Nå er det blitt en fin og stor terrasse.

Den lille bryggen nærmest kalles svigermors brygge da den har flere trappetrinn som gjør den lett å gå til.

For- og etterbilder

Slik så området utenfor hytta ut før vi startet arbeidet med å bygge terrasse.

Bryggen var i dårlig forfatning og trengte mer enn et ansiktsløft.

Inngangspartiet til hytten fra terrassen.

En solid trapp fører ned til bryggeanlegget.

Et godt gjerde gir sikring mot fall.

På terrasseområdet har vi bygd flere små, men både pene og praktiske detaljer. Her vises putekasser som er gjort til en naturlig del av byggemassen.