Familievennlige boliger

Vår kundemasse er allsidig. Som våre referanser viser kan vi lage det aller meste. Detaljene på dette huset viser en god kombinasjon av tradisjonell og moderne tenkning. Med fin bryting og variasjon av rett og skrå vinkler fremstår huset som et moderne bolighus for en aktiv familie.

Boligen ligger i Romeveien på Justneshalvøya og er et godt eksempel på god utnyttelse av tomtearealet.

Hus med muligheter

Boligen i Romeveien går over tre plan og er bygd for en småbarnsfamilie. Romløsningen er lagt opp slik at man enkelt kan endre innhold etterhvert som årene går. Bildet viser fasaden sett fra innkjørsel.

På baksiden av huset har kunden fått laget platting og lagt ferdiggress.