Solliveien 2 - et hus med en historie

Dette huset ble reist på begynnelsen av 1900-tallet og var et av de første husene i området. Huset ble bygget av oldefar til daglig leder Andreas Eidsaa og det var ikke unaturlig at sønnesønnens firma fikk oppdraget med å renovere bygget.

Huset ligger i Vågsbygd i Kristiansand og ligger på en av de vakreste utsiktstomtene i byen. Det er et typisk sørlandshus og vi har sørget for at huset har fått ny fasade med samme uttrykk som da det ble bygget. Huset er rustet opp og modernisert. I tillegg har vi reist et tilbygg i enden av huset.

    

Tilbygg har som formål å skape et innearel med mye utsikt. Her ble det til slutt en stor åpen stue med vinder fra gulv til tak. Prosjeket har bestått i å renovere deler av bygget og reise et mellomstort tilbygg i østre del av huset. Vi har også bygget to soverom i andre etasje.

Historien om en gammel sjømann

 

Huset ble bygget 1935 for en en gammel sjømann og det viktigste kriteriet for byggherren var at han skulle se sjøen. Utsikten på tomten er upåklagelig og man kan i horisonten skimte Grønningen fyr og leden inn mot Kristiansand.

Det var Ola Eidsaa, olderfar til daglig leder Andreas Eidsaa som reiste bygget. Det var det første huset han bygget i Vågsbygda. Huset hadde opprindelig hønsehus og utedass og var et realt praktbygg da det ble bygget.

Daglig leder Andreas Eidsaa er tredje generasjons tømmermann. Les mer om den historierike tømrerfamilien Eidsaa her.