Tjenesteboligen på Boen Gård

Vinteren og våren 2013 utførte vi et større renoveringsarbeid på Boen gård i Kristiansand. Ved den tradisjonsrike herregården stod vi for en omfattende restaurering av tjenesteboligen.

Boen Gård er en storgård på Tveit i Kristiansand. Bygningsmassen var tidligere et krongods og har også fungert som lystgård og bolig for flere fremtredende personer. Laksefisket i Tofdalselva og sagbruk var i mange år hovedinntektskilden til eierne av gården. Nå fungerer hovedbygningen som selskapslokale, mens andre bygninger fungerer som private boliger. Det er også tilfelle for den tidligere tjenesteboligen som vi restaurerte.

 

Stuen i boligen fremstår etter 5 måneders innsats fra vår side som lys og trivelig. Flere detaljer er bevart og fremhevet for å ta vare på historien bygget bærer på.

Bildene til venstre og i midten over viser detaljer i bygget som gjør at det både fremstår som nytt og bevarende på samme tid. Til høyre vises et av soverommene.

 

Kjøkken er totalrenovert og har fått en moderne standard. Det originale gulvet er hentet frem igjen.

Ribbet og avkledd...

Forruten reisverk var det ikke mye som stod igjen da vi var ferdig med rivningsarbeidet. Oppgaven krevde at vi rev ned alt, helt til tømmerstokkene. I etterkant av dette la vi ny vindtetting på innsiden mot tømmerveggen. Det ble satt opp nytt reisverk, lagt isolasjon, plast, rupanel og gips.