Enebolig på Justvik

Vi har reist flere flotte enebolig på oppdrag for samarbeidspartnere. Boligen her ble bygd for Mur i Sør og går over en grunnflate på 120 kvadratmeter. Med stor boltreplass og god utsikt vil de nye eierne få en bolig som gir økt livskvalitet.