Rehabilitering og spesialjobber

Vi friskmelder gamle bygninger! Har du arvet en gammel bolig og ønsker at den skal tilfredstille dagens krav? Vi har renovert flere eldre hus og har stor kompetanse på totalrenovering.

Spesialtilpassede løsninger

Enten reguleringsplanen krever det eller du selv har et sterkt ønske om å beholde stilen på en eldre bolig; Vi kan hjelpe deg. Stadig flere av våre kunder etterspør spesialtilpassede løsninger.

Bytte av tak og gavl på eldre enebolig

På oppdrag for en kunde på Grim i Kristiansand skiftet vi tak og renovert gavlveggen på en eldre bolig. Ettersom kunden ønsket å beholde det opprinnelige preget ble det valgt løsninger som krevde noe mer manuelt arbeid enn på nybygg.